Klasa 0E dwujęzyczna

dla absolwentów szkół podstawowych

Klasa wstępna 5 letniego liceum

  • język niemiecki
  • język polski
  • matematyka
  • biologia i chemia

Drugi język: angielski

Klasa pięcioletnia. W klasie 0 proponujemy 18 godzin zajęć języka niemieckiego, oraz zajęcia z języka polskiego i matematyki. Od pierwszej klasy przewidujemy rozszerzenie z biologii i chemii.

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen

J.W. von Goethe


Kto nie zna obcych języków, niczego nie wie o własnym.

Dwujęzyczność oznacza, że nauczanie części przedmiotów jest prowadzone w dwóch językach: polskim i niemieckim. Przedmiotami nauczanymi w tej klasie dwujęzycznie są: informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie oraz Landeskunde (wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego).

Ideą klasy dwujęzycznej jest rozszerzenie kompetencji językowych uczniów, tak, aby mogli podejmować studia na uniwersytetach w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii. Dokumentem ułatwiającym osiągnięcie tego celu jest certyfikat DSD (Deutsches Sprachdiplom), który umożliwia studiowanie w wyżej wymienionych krajach bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów językowych.

Głównym celem klasy dwujęzycznej jest przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu DSD II. Realizacji tego zadania służą m.in. zajęcia z native speakerem z Niemiec (w klasie drugiej i trzeciej).

Egzamin DSD II jest przeprowadzany w klasie maturalnej. Uczniowie mogą go zdawać bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat.

Co jeszcze oferuje klasa dwujęzyczna?

1. W szkole od kilkunastu lat odbywają się wyjazdy językowe oraz wymiany z niemieckimi i austriackimi szkołami. Tradycją naszego liceum stał się projekt realizowany w Weimarze, w którym oprócz klasy dwujęzycznej uczestniczy szkoła partnerska z Münster. W latach poprzednich, nasi uczniowie realizowali także projekt z Irena Sendler Schule w Hamburgu oraz szkołą waldorfską w Wiedniu.

2. Co roku, organizowany jest wyjazd do Karyntii (Austria), który służy doskonaleniu kompetencji językowych oraz popularyzacji austriackiej kultury i historii wśród uczniów.

3. Celem klasy dwujęzycznej jest nauczenie języka niemieckiego na takim poziomie, aby absolwent tego profilu w przyszłości skutecznie radził sobie na europejskim rynku pracy. W związku z tym, nasze liceum chętnie zaprasza przedstawicieli znanych niemieckich i austriackich przedsiębiorstw, takich jak: Peek&Cloppenburg, LKW Walter ,czy Bosch. W trakcie spotkań, uczniowie są zapoznawani z możliwościami pracy w powyższych firmach oraz procedurami aplikowania do nich np. na praktyki i staże.

4. W podobnym celu, do naszej szkoły zaproszono przedstawicieli Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, którzy przybliżyli uczniom warunki rekrutacji na studia na wspomnianą uczelnię. W bieżącym roku uczniowie spotkali się również z przedstawicielem Technische Universität Chemnitz.

5. Dużym osiągnięciem naszego liceum jest nawiązanie współpracy z Instytutem Germanistyki UW ,który zaprosił nas do projektu „Linqua Bona”. W ramach tej inicjatywy uczniowie będą mogli brać udział w warsztatach językowych oraz wykładach merytorycznych prowadzonych przez pracowników Instytutu.

Inne wydarzenie realizowane w szkole: wieczór z niemieckim, konkurs poezji niemieckiej, udział w Dniu Otwartym Ambasady RFN.

30 marca 2019 r. (sobota) godz. 10:00

24 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 18:00 - odwołane

Zamek Neuschwanstein

Ratusz w Wiedniu

Szwajcarskie Alpy

Zamek w Heidelbergu