Dla absolwentów gimnazjów

30 marca 2019 r. (sobota)

25 kwietnia 2019 r. (czwartek) - odwołane

Siatki godzin dla trzyletniego liceum

Siatki godzin 3 letnie LO