Rekrutacja 2019/2020

XLIX Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. J. W. Goethego w Warszawie

http://lo49.edu.pl

Dla absolwentów gimnazjów

Dla absolwentów szkół podstawowych